Historia

W miejscu obecnej siedziby Kopalni Kultury pierwotnie znajdował się budynek wzniesiony w 1912 r. specjalnie z przeznaczeniem na jadalnię dla pracowników kopalni „Czeladź”.

Siedem lat później w całości został przekazany do użytkowania pionierskiej organizacji wychowania fizycznego i sportu - Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” Gniazdo Piaski, od nazwy której do obiektu przylgnęło obiegowe określenie Sokolnia. Pod okupacją niemiecką rozkwit działalności „Sokoła” został całkowicie zahamowany. Nowe życie, lecz już pod zupełnie innym szyldem budynek zyskał niebawem po zakończeniu II wojny światowej, bowiem już w czerwcu 1945 r. urządzono w nim świetlicę kierowaną przez Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Niedługo potem zaadoptowano go na potrzeby nowo otwartego Klubu Górniczego kopalni „Czeladź”, którego sale służyły między innymi do przeprowadzania większych zebrań, uroczystości górniczych, zabaw tanecznych.

 Klub Górniczy - Fotografia ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Główną jednak bolączką powojennego życia kulturalno-oświatowego była ciasnota pomieszczeń, toteż na początku lat 60. XX wieku z inicjatywy związków zawodowych i podstawowej organizacji partyjnej PZPR działających w zakładzie wydobywczym „Czeladź”, a także dyrektora naczelnego inż. Feliksa Lecha na części fundamentów wysłużonej dawnej Sokolni rozpoczęto budowę ośrodka kulturalnego. Zakładowy Dom Kultury, uroczyście oddany załodze do użytku 22 lipca 1965 r., posiadał część widowiskowo-zebraniową oraz część klubową.

Po 1973 r., jako ZDK kopalni „Milowice - Czeladź”, pełnił funkcję placówki środowiskowej. Po włączeniu kopalni „Milowice-Czeladź” do kopalni „Czerwona Gwardia” i wykończeniu hali widowiskowo-sportowej „Jubileuszowa” w Czeladzi, kopalniany ZDK przestał funkcjonować w dotychczasowym zakresie. W jego murach, na krótko, utworzono Dom Technika, by następnie w 1983 roku uruchomić Młodzieżowe Centrum Rozrywki prowadzone przez Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe w Tychach oraz kino „Piaski”. W nazywanym popularnie TIP-TOPIE oprócz organizowania imprez typowo komercyjnych, na zlecenie Urzędu Miasta Czeladź urządzano poranki kulturalne, festyny, jak też koncerty muzyki poważnej. W początkach dekady lat 90. XX w., wyniku postawienia kopalni w stan likwidacji i przejęciu nieruchomości przez Gminę Czeladź, jej przestrzeń użytkowa została zagospodarowana przez Klub Ambasador. Słynące głównie z głośnych dyskotek bistro przetrwało do 2004 r. Ostatnim najemcą lokalu było Centrum Rozrywki i Kultury Traffic, we wnętrzu którego od listopada 2006 r. mieścił się kryty skatepark administrowany przez czeladzki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także bar należący do prywatnego właściciela. Wykonywana w budynku działalność została ostatecznie zakończona w 2011 r.

Źródło: Muzeum Saturn w Czeladzi.

do góry